Адреса правила її написання та оформлення

Блог

— автобіографія-документ – з точним поданням фактів.

У зв`язку з переїздом моїх батьків до м. Чернігова на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІІ курсу фізико-математичного факультету зі спеціальності “Математика та фізика”:

Автобіографія – це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Автобіографія характеризується незначним рівнем стандартизації. Основні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

— автобіографія-розповідь – з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей.

— Адреса проживання та контактний телефон.

Довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр. 20.07.99 Власноручний підпис.

2-й обов’язковий реквізит автобіографії — Текст, у якому зазначаються:

— Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання. Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово заява з великої літери й не ставиться крапка.

1-й обов’язковий реквізит автобіографії — Назва виду документа.

Витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

12. Резюме повинно бути читабельним. Пам’ятайте, що нерозбірливе резюме найчастіше залишається непрочитаним.

3. Резюме повинно бути коротким. Оптимальний обсяг — одна сторінка. Зупиняйтеся детально на Вашому досвіді. Обов’язково висловлюйте думки грамотно, уникайте другорядних деталей.

7. Резюме повинно бути акуратним. Вказуючи на свій позитивний досвід, не перебільшуйте і не вихваляйтеся.

11. Резюме повинно бути граматично бездоганним. Не довіряйте комп’ютерному редактору. Обов’язково перечитайте його текст після написання, щоб переконатися у відсутності помилок і двозначностей.

9. Резюме повинно бути простим. Не захоплюйтеся графічними малюнками, рамками та іншим. Не ускладнюйте текст абревіатурами, які можуть бути невідомі роботодавцю. Повністю пишіть назви шкіл, університетів і міст.

4. Резюме повинно бути продуманим. Його зміст повинен повністю відповідати вимогам вакансії, на яку Ви претендуєте.

8. Резюме повинно бути зовнішньо привабливим. Використовуйте якісний папір, бажано білого кольору. Шрифт має легко читатися.

5. Резюме повинно бути доказовим. Покажіть реальний результат Вашої діяльності.

Правила складання резюме

Резюме — це найперший і дуже важливий документ, який забезпечує заочне знайомство роботодавця з претендентом на робоче місце. За ним формується перше місце і, звісно, найбільш важливе враження про людину. Тому зміст резюме повинен базуватися саме на позитивних якостях претендента.

Резюме — один з найефективніших інструментів пошуку роботи. Це короткий виклад найважливіших для роботодавця фактів Вашої біографії, зазвичай пов’язаних з Вашою роботою, навичками та знаннями. Як правило, на перегляд резюме витрачається не більш однієї хвилини, тому дуже важливо одразу ж привернути увагу роботодавця, зацікавити його і спонукати призначити Вам інтерв’ю. Під час написання резюме важливо пам’ятати, що воно стане Вашою візитною карткою і повинно виділяти Вас зі всього загалу людей, які шукають роботу.

10. Резюме повинно бути коректним. Використовуйте короткі фрази і не захоплюйтеся довгими словосполученнями.

2. Резюме повинно бути правильно оформлене. Необхідно поєднувати акуратні пробіли, рівні поля і не нехтувати абзацами.

Гэнеральному директорові МІМ-Київ Коваленку В. П. Ткаченко Надїі Іванівни Заява

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (адресат).

8. Стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

Конончук Галини Іванівни, що проживає за адресою: вул.П. Сагайдачного, 8, кв. 14, м. Київ, 04118 Заява

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій — повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов’язковими викладеш вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

1988 року вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання в університеті був старостою групи.

Автобіографія — обов’язковий документ особової справи.

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка.

призначити на посаду призначити пенсію призначити зарплату призначити лікування призначити побачення призначити заступником

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Чернігова на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом III курсу фізико-математичпого факультету зі спеціальності «Математика й фізика».

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

3) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу ух юїнської мови.

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Заява — її реквізити та оформлення — зразки заяв

2) характеристика, видана Харківським державним університетом на І арк. в 1 пр.:

Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, адреса того, хто подає заяву.(якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово заява з великої літери й не ставиться крапка.

· підписи керівників зборів, засідання чи наради (голови і секретаря).

· порядок денний, де питання записуються в називному відмінку;

· послуговуватися етикетними засобами для досягнення комунікативної мети;

Не варто перенасичувати документ великою кількістю інформації, головне, щоб текст характеризував автора як досвідченого, надійного, перспективного працівника. Потрібно надавати перевагу позитивній інформації, зосереджувати увагу на досягненнях. Уся інформація, викладена в резюме, має бути достовірною.

6​ Усі події описують не в прямому, а у зворотному часовому порядку, тобто спочатку вказують останнє місце праці, навчання.

· володіти основними жанрами ділового спілкування (службові листи, факсові повідомлення, контракт, телефонна розмова, ділова бесіда, перемови, нарада тощо);

Ла його написання та оформлення

9. Головна частина тексту протоколу складається згідно з пунктами порядку денного. Текст будується за схемою: СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – УХВАЛИЛИ.

Додатково вказують закінчені курси, вміння, які для майбутньої роботи будуть доречні.

· назва зборів, засідання, наради із зазначенням їх характеру (розширена нарада, загальні збори тощо);

Наявність водійського посвідчення, закордонного паспорта, власного автомобіля.

Резюме— це документ, що містить коротку інформацію про особисті, освітні, професійні відомості людини, яка його складає.

Протокол – документ колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій, а також зазначають місце, час і мету їх проведення.

Найменування навчального закладу та місце його знаходження, найменування факультету чи відділення, спеціальності записується відповідно до запису у документі про освіту.

У наказі щодо групи питань їх викладають у такій послідовності: прийняття на роботу (призначення на посаду); переведення на іншу постійну роботу (на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації); звільнення з роботи; надання відпусток; заохочення; стягнення.

Адреса правила її написання та оформлення

Ткаченко А.А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень, За час навчання в університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-«афганців». З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

незакінчена вища (неповна вища, базова вища) — для осіб, які закінчили три повні курси вищого начального закладу;

3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.

У графі «Місцезнаходження підприємства, установи, організації» вказується повна назва населеного пункту (у називному відмінку), району, області (у родовому відмінку), така, яку він мав у зазначений час: м. Вишневе Київської області.

середня — для осіб, які отримали атестат зрілості;

Рядок 11 — записується дата нагородження, назва державної нагороди.

незакінчена середня — для осіб, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи.

Рядок 10 — країни вказуються відповідно до назви, яку вони мали під час перебування в них працівника. У графі «Мета перебування» слід робити запис: туристична поїздка, службове відрядження тощо:.

1) назва підприємства або установи, що видає наказ;

Особо́вий листо́к з о́бліку ка́дрів — це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі у певному конкурсі.

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Додаток:

  1. Витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;
  2. Характеристика, видана Харківським державним університетом на 1 арк. в 1 пр.;
  3. Свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;
  4. Довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік із практичного курсу української мови.

студента Харківського державного університету

У зв`язку з переїздом моїх батьків до м. Чернігова на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІІ курсу фізико-математичного факультету зі спеціальності “Математика та фізика”:

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

Правила написання та оформлення доручення

До термінів у діловодстві ставляться такі вимоги: 1) термін повинен вживатися лише в одній, зафіксованій у словнику формі акта (документ), акта (дія); рахунка (документ), рахунку (дія); обіг (а не оборудка); 2) термін повинен вживатися з одним (закріпленим у словнику); 3) при користуванні терміном слід суворо дотримуватися правил утворення від нього похідних форм.

¨ за місцем складання — внутрішні та зовнішні;

¨ за змістом — організаційно–розпорядчі, фінансово–розрахункові, постачально–збутові тощо.

Текст генерального (спеціального) доручення складаєть­ся з таких частин:

Документи поділяють за такими основними ознаками:

3. Діловий текст характеризується як зростаючою стандартизацією мови (вживання усталених словесних формул, значна частота повтору слів, зворотів, конс­трукцій), так і своєрідністю синтаксису (прямий поря­док слів: підмет — перед присудком і якомога ближче до початку речення; означення — перед означуваним; дода­ток — після керуючого слова; обставинні слова — яко­мога ближче до пояснюваного; вставні слова вживаються на початку речення тощо).

2. Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення, дані документа, що посвідчує особу.

2. Прізвище, ім’я, по батькові довірителя (повністю). Якщо довірителем виступає установа, то вказується посада, прізвище, ім’я, по батькові, назва установи, закладу довірителя або назва установи-довірителя.

Доручення складається з таких реквізитів:

В управлінській (службовій) діяльності установ і фірм особливе місце займає організаційно-розпорядча документація (ОРД), яку поділяють на 5 груп:

5. Дії, обов’язки, права довіреної особи, її повнова­ження.

2. Номер, під яким зареєстровано генеральне дору­чення.

3. Назва населеного пункту (місто, селище, село тощо)

2. Назва вулиці (проспекту, провулку тощо), номер будинку (із літерою корпусу, якщо є), номер квартири або номер офісу фірми. Не допускається написання номерів будинку та квартири через дріб

• При заповненні конверта не можна допускати орфографічних помилок та наносити написи, наклейки або знаки, які не стосуються адрес відправника та одержувача.

Як правильно підписати поштовий конверт

Для того, аби відправити простого листа у конверті або поштову картку по Україні та за кордон, необхідно, наклеївши поштову марку, власноруч опустити конверт з листом або картку у будь-яку поштову скриньку в нашій країні.

• Заповнювати дані на конверті можна будь-якими чорнилами, окрім червоного, жовтого та зеленого.

Вже багато років поспіль конверти залишаються одним з найпоширеніших і найзручніших способів доставки повідомлень, листів та іншої інформації. Незважаючи на стрімкий розвиток електронної пошти, мобільного зв’язку, інтернет-технологій тощо листи в поштових конвертах подорожують світом.

Існує декілька нескладних правил заповнення конверта:

У такому ж порядку вказується й адреса відправника.

За бажанням відправити реєстрованого поштового відправлення, шлях якого можна буде відстежити, слід завітати до одного з найближчих відділень Укрпошти, зручно розташованих по всій країні.

Аби мандрівка була успішною та лист напевно знайшов свого адресата, важливо правильно підписати поштовий конверт.

• Для того, щоб лист знайшов свого адресата, інформація про відправника та одержувача повинна бути написана розбірливим почерком.

1. Найменування одержувача в називному відмінку (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – повне найменування організації, а також посада, ім’я та прізвище)

Правила оформлення заяви

Скласти резюме. Використовуючи редактор MicrosoftWord, укладіть хронологічне і функціональне резюме від свого імені. Визначте посаду, на яку ви могли б претендувати з огляду на ваш освітньо-кваліфікаційний рівень.

Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?

Заява – це документ, який містить____________________________________________

Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформатики. Залік не складено вчасно через поважну причину.

Написати заяву про зарахування на роботу.

Поясніть, яка відмінність між простою та складною заявами?

Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2011року.

Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2012 року, для санаторного лікування.

Заповнити трудову книжку. Укласти трудовий договір.

Прошу прийняти мене на роботу вчителем з математики.

Скласти контракт та трудову угоду з працівником.