След развода

Блог

В сериозна връзка съм с моят приятел малко повече от четири години. Сериозна за мен, за него-не съм сигурна.

Историята ми е много лична, няма с кой да я споделя. Не знам как да постъпя и какво да направя.

След развода

След дълго колебание реших да споделя и моята история, аз съм мъж на средна възраст с успешен бизнес, разведен от 10 години.

Принципно никога не съм била против запознанствата в нета.

Историята ми е следната: семейна съм от 2год и пол. и с моят съпруг живеем при нашите в дома на баща ми.

Някои започват общия си път със сватбата, други пък изминават дълъг път, за да стигнат до нея.

От много време се блъскат едни въпроси в главата ми и не мога да им намеря отговорите.

Напоследък ме вълнува един въпрос, който не ми дава мира. Измъчва ме всеки път, когато правя, гледам или мисля за секс.

Здравейте, на 31 години съм и след дълга връзка, преди две години се завърнах в клуба на необвързаните.

Лилия Крумова от Кюстендил е на 21. И е от хората, които се впускат в живота с хъс и надежда.

Тя беше на 15 години,онези години в които играеха децата на кришка-мишка,онези години в които учеше.

Всичко временно в един момент може да се превърне в постоянно. Лесно и комфортно е да се поддадем на инерцията.

чл. 53 СК – относно фамилното име след развода

чл. 17 СК – относно грижата за семейството

10 правни курса, които ти спестяват стотици левове

Пред съда аз и/или моят/а бивш/а съпруг/а направихме искане той (съдът) да се произнесе относно вината за разстройството на брака. В решението за допускане на развода съдът констатира, че аз нямам вина за него. Заради това имам право на издръжка от бившия си брачен партньор, без значение дали той има или няма вина за развода. Липсата на вина у мен не е единствено условие, за да ми бъде плащана издръжка. Трябва освен това да съм неработоспособен, да не мога да се издържам от имуществото си и бившият ми съпруг да има възможност да ми даде издръжка.

2) Когато жилището е собственост на близки на моя бивш брачен партньор и упражняването на родителските права е предоставено на мен.)

В този случай ще мога да го ползвам, докато упражнявам родителските си права. По правило задължението ми да полагам грижи за отглеждането и възпитанието на децата се прекратява, когато те навършат пълнолетие. До този момент имам право да ползвам жилището. Възможно е обаче последващо предоставяне на упражняването на родителските права на бившия ми съпруг/а – собственик на жилището. Тази промяна на мерките за родителските права би довела до отпадане на правото ми да ползвам семейното жилище.

чл. 227, ал. 1 ЗЗД – относно основанията за отмяна на дарението

При прекратяване на брака поради смъртта на моя брачен партньор имам право на дял от имуществото му, а ако съм единствен наследник – на цялото негово имущество. По друг начин стои въпросът, когато бракът е прекратен чрез развод. След развода съм изключен от кръга на законните наследници на бившата ми половинка. Това не означава, че при никакви обстоятелства не мога да получа част от наследството на починалия съпруг, с когото сме се развели. Както по време на брака, така и след това той може да е направил завещание в моя полза. Ако обаче е направил завещателното разпореждане преди развода, трябва изрично да е посочил, че то ще има действие и след разтрогването на брака ни. В противен случай то автоматично отпада.

чл. 9 ЗН – относно наследствените права на съпруга

Мога да възстановя фамилното си име отпреди брака, ако при сключването му съм приел или добавил фамилното име на брачния си партньор. Но ако желая или ако важни причини ми налагат това (например станал съм известен в обществото с това име), няма пречка да запазя фамилното си име от брака. В този случай съпругът, чието име съм приел или добавил към своето, не може да ми забрани използването му занапред.

Съдебното решение, с което ми е предоставено ползването на семейното жилище, създава между мен и неговия собственик наемно отношение. То може да бъде вписано в имотния регистър по мое искане. Вписването прави наемното отношение противопоставимо спрямо последващите приобретатели на жилището. За ползването му дължа наемна цена, която се определя в съдебното решение и чийто размер може да бъде изменян при промяна в обстоятелствата. Не дължа наем за ползваната от ненавършилите пълнолетие деца жилищна площ.

 • ако е налице непризнателност от моя страна в качеството ми на надарено лице, изразяваща се в:
   • отказ да предоставя на дарителя издръжка, от която той се нуждае;
   • набеждаване на дарителя, че е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от 3 години;
   • (опит за) убийство на дарителя или негов съпруг или дете.
  • ако с дарението се накърнява законната запазена част от наследството. (Запазена част е онази част от имуществото на наследодателя, с която той не може да се разпорежда чрез завещание или дарение и която законът запазва за неговите низходящи, родители или съпруг);
  • ако в брачния договор или в договора за дарение разводът е предвиден като основание за отмяна на даренията.
  • Статистиката сочи, че почти половината от браковете в България завършват с развод. С моят/а съпруг/а също попадаме сред тези двойки, които разтрогват брака си по различни причини – изневяра, физически или психически тормоз, алкохолизъм, пристрастеност към хазарта или просто поради несходство в характерите. В редовете по-долу ще науча какви са последиците от развода за мен.

   В общият случай имота е съпружеска общност ( имущество, което по силата на закона е съвместно притежание на съпрузите.). След постановяването на развода се слага край на съпружеската имуществена общност. С края на брака страните стават обикновени съсобственици при равни дялове .

   Ипотека след развод

   1. Най – добре е да се сключи брачен договор по време на брака (преди развода). Чрез този брачен договор може да се намери решение на проблема със собствеността, а именно при развод бившият съпруг да поеме отговорността, за плащането на цялата сума по ипотечния кредит , като той получава и цялата собственост относно жилището. В този случай, добре е съпругата въобще да не бъде намесвана в отношенията с банката. Всеки един брачен договор следва да бъде консултиран с адвокат. Използвайте адвокат при договаряне на отношенията си с банката.
   2. По време на развода (малко преди развода) да се търси споразумение между съпрузите, което да урежда въпросите със собствеността. Както можете да предположите, случаите са съвсем различни в зависимост от това дали има деца или не и къде следва да се отглеждат децата. В този случай консултирайте се с адвокат, по време на преговорите, добра практика е всяка страна да има собствен адвокат.
   3. Предоговаряне рефинансиране на кредита. Въпреки, че ние разгледахме ситуацията при, която само единият съпруг като кредитополучател е плащал, това може и да не бъде така. Възможно е и двамата бивши съпрузи да са плащали в различна степен по отношение на кредита. При определяне на собствеността това трябва да се вземе в предвид и да се търси споразумение относно собствеността, в което да има елемент на обезщетение на другия съпруг, а то от своя страна да изисква допълнително финансиране.

   Солидарност на бившите съпрузи означава, че бившите съпрузи дължат една и съща сума на банката и банката може да иска изпълнението й от всеки един от тях, но точното изпълнение на един единия освобождава и двамата.

   Сългасно чл. 127 от ЗЗД доколкото не следва друго от отношенията между солидарните длъжници (бившите съпрузи по договора за ипотечен кредит), това, което е платено на кредитора, трябва да се понесе от тях по равно.

   Въпреки това всеки солидарен длъжник, който е изпълнил повече от своята част, има иск срещу останалите съдлъжници за разликата (другия съпруг).

   В най-честият случай при закупуването на имот с ипотека единият от съпрузите е кредитополучател, докато другия е солидарен длъжник. Относно банката развода няма отношение към въпроса от кого може да си търси парите.

   Има два члена, които са приложими в случая.

   Общо взето тук свършват безплатните съвети в интернет.

   Разплитането на проблема, следва да се търси от страната на собствеността. В този случай най- добре е да се търси решение на проблема превантивно.

   След развода, съпруга, който не ползва жилището ще трябва да понесе половината от цената на договора за кредит относно жилището. Но ако бившата съпруга не може да плаща, той ще трябва да понесе цялата тежест. Дори и да има иск срещу нея за това, което е платил в повече, едва ли ще има реалистичен шанс да си възстанови загубите.

   Какво се случва с ипотеката след развода? В повечето случаи ситуацията е следната: развод след това жената продължава да живее в жилището и желае от бившия си съпруг да плаща цялата ипотека.

   Съгласно чл. 122 от ЗЗД банката може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от бившите съпрузи.

   • Газят в локви, реки, язовири, блата, мочурища

   И чат-пат по някоя любовница. Неволно, уж. До развода.

   И когато установите, че имате категорични различния с мъжа си по темата „как ще си гледаме децата“, идва разводът.

   Аз ще ви кажа какво стана – детето ви е новата демаркационна линия, която ви разделя. Защото мъжете са по-склонни да виждат в децата си приятели, партньори за приключения, равностойни другари. Мъжете са склонни на търпение и толерантност, докато учат децата да усвояват нови умения.

   • Ядат пица с ръце без чинии, прибори и салфетки. Бършат се в панталоните. Накапват си дрехите с кетчуп и майонеза и се смеят на това.

   Детето ви няма да се удави в басейна самò с баща си, ИМЕННО защото бащата знае, че носи вече 100% отговорност за живота, здравето и. щастието на детето.

   • Ходят на басейни където съхнат мокри на вятъра и тракат със зъби от студ, скачат в дълбокото, плуват без пояс, после с мокрите бански се качват в колата и правят всичко бербат по седалките. Естествено с мокри коси свалят прозорците, за да ги духа вятъра.

   • Ходят по стръмни пътеки до някой водопад, изследват непознати места в гората, понякога забравят храната и после, примрели от глад, се хвърлят в първия ресторант като лъвове.

   Ще бъде в тази РОЛЯ с удоволствие, ако го оставите свободно да го прави, без да му триете сол на главата, че ТОВА НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА.

   Да забелязвате нещо общо в тези ситуации? Нещо което ви ужасява и изправя на нокти? Ако бяхте там какво щяхте да направите? Аз ще ви кажа – щяхте само да викате с назидателен тон: „не там, не така, не това!“.

   Баща – мечта? Да, но след развода

   • Разхвърлят цялата къща, възглавници по пода, играят на гоненица, скачат по дивана, ритат топка и хвърлят фризби в хола.

   Вместо да го критикува, ще помогне на детето да направи самоанализ, саморефлексия и да установи причините за грешката.