Зразки заяв до господарського суду

Блог

Згідно накладних (копії в додатках) позивач поставив відповідачеві продукції на суму:

про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки

Зразки заяв до господарського суду

Таким чином відповідач по справі в порушення положень Договору поставки та вимог законодавства не виконав добровільно своїх зобов’язань, в зв’язку з цим позивач вимушений звернутись до суду з позовом про примусове стягнення боргу та неустойки.

За червень _________ грн.*(7,75%*2/100)*20 днів/365 днів = __________ грн;

3. копія наказу про призначення директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»;

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 1, 13, 15, 54 ГПК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 526, 611, 612 ЦК України,

До Господарського суду Дніпропетровської області

За травень ________ грн.*(7,75%*2/100)*51 день/365 днів =________ грн;

Загальна сума пені становить __________ грн.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Загальна сума основного боргу складає __________ грн. На день подачі позову термін сплати вищенаведеної суми закінчився, кошти не сплачено.

Перше що потрібно зробити, щоб подати позов – визначити його підсудність. Частіше за все складнощі виникають з розподіленням цивільної й господарської, та кримінальної й адміністративної відповідальності. Обов’язково перевірте чинне законодавство перед складанням своєї заяви.

Якщо позовна заява оформлена невірно, не вистачає відомостей про позивача чи відповідача, прикріплені не усі потрібні документи, вона також може бути повернута позивачу. Виключення – неможливість вказати всі дані про відповідача за об’єктивних причин, які мають бути висвітлені у позовній заяві.

Найменш поширена причина, коли позов подала особа, яка не мала на це повноважень або є недієздатною особою. Треба зазначити, що особа, яка подає заяву, має бути повністю дієздатною. Діти, душевно хворі люди чи особи, які позбавлені (повністю чи частково) дієздатності за інших причин — позов подавати не можуть.

Зразки позовних заяв

Найпоширеніша помилка – неправильне визначення підсудності. Якщо позов було направлено до іншого суду, він одразу повертається особі. Через неправильне визначення підсудності ви можете втратити багато часу.

Як і інші документи, позовна заява має певну форму та структуру, а також порядок подання, який обов’язково потрібно дотримуватися. В протилежному випадку, заяву можуть не прийняти, а провадження по справі не буде відкрито.

Подати позов може як особа, так і її законний представник по довіреності.

  • Найменування суду у який подається позов. Обов’язково вказується повна назва установи, яку можна уточнити на офіційному сайті судової влади України.
  • Прізвище, ім’я, по батькові позивача та відповідача (у називному відмінку), або назва підприємства (для юридичних осіб), адреса місця проживання та контакти для зв’язку. Також вказується інформація про представника позивача, якщо заява подається представником.
  • Зміст позовних вимог. У випадку, коли позов подається до кількох відповідачів, позовні вимоги вказуються до кожного з них.
  • Ціна позову щодо вимог майнового характеру. Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача (вказується в гривнях).
  • Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
  • Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.
  • Перелік документів, що додаються до заяви (квитанція, що підтверджує оплату судового збору; докази, що підтверджують позовні вимоги; довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається представником; копії позовної заяви та копії всіх документів, що подаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб).

Позовні заяви можна розділити в залежності від суб’єктного складу сторін правовідносин, що викликають спір, а також за предметом позову. Цей розподіл необхідний для того, щоб правильно визначити підсудність. Підсудність – це розмежування повноважень судів у вирішенні справ. За цими ознаками визначається порядок подачі позову, який може бути:

Окрім зазначеної інформації, у позовній заяві можуть міститися і інші відомості. Крім того, окремі пункти різних позовних заяв можуть відрізнятися від вказаних вище.

Тобто, виходячи з того, про що будуть сперечатися сторони у судовому процесі, та ким вони є, а також в залежності від того, які права були порушені, визначається вид судового провадження по справі за цим позовом і особливості змісту заяви.

В даному розділі представлені безкоштовні зразки позовних заяв. Для зручності, всі приклади документів розділені за правовідносинами.

Подати позов можна як до суду особисто, так і надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштою. Якщо ви живете далеко від суду і вирішили скористатися поштовими послугами, пам’ятайте, що разом з відправленням листа треба зробити на пошті повний опис документів, які були вкладені у лист включно з копіями.

зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

Далі будуть і інші зразки позовних заяв

повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові — для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб — громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

Опубликовал: SSS в ТИПОВІ ПОЗОВНІ ЗАЯВИ 13.11.2017 0 4,087 Просмотров

відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;

Зразки позовних заяв про стягнення заборгованності до господарського суду

У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд із відповідною заявою.

В даному розділу сайту публікуються шаблони (зразки) позовних заяв про стягнення заборгованності за договірними правовідносинами, для використання в роботі та завантаження. Деякі позовні заяви є платними та розміщені на сайті documenti.com.ua .

Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

Вимоги до оформлення позову за новим ГПК: роз’яснення суду

До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача — клопотання про його витребовування.

найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

  У відповідності до вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України прошу надати можливість ознайомитись з матеріалами справи № ______

Зразок клопотання про відкладення розгляду справи

Зразок заяви про ознайомлення з матеріалами справи

Зразки заяв

Відповідно до ст.22 Господарського процесуального кодексу України сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії. Щоб ознайомитись з матеріалами справи повноважний представник учасників судового процесу подає до відділу документального забезпечення (канцелярія) суду письмову заяву (клопотання).

Справа видається для ознайомлення після перевірки посвідчення і повноважень представника учасника судового процесу. Не допускається видача справи для ознайомлення особі, яка не має належних повноважень представника сторони у справі.

  Зразок заяви про видачу копії рішення суду

               У відповідності до статті 87 Господарського процесуального кодексу України, прошу видати мені копію рішення від ___________ по справі  _(№ справи)    за позовом _______________ (найменування позивача) до __________________  (найменування відповідача) про ___________(суть спору).  

      (повне найменування підприємства, установи, організації  контактний телефон)  

Дата та час ознайомлення з матеріалами судових справ попередньо погоджується представниками сторін із відповідальною особою суду, визначеною суддею або керівництвом суду.

(назва організації, заявника, адреса організації заявника)   

Ознайомлення зі справою здійснюється в службовому приміщенні, в присутності працівника суду, який безпосередньо отримує справу і несе відповідальність за її збереження.

Справа для ознайомлення представнику сторони видається з дозволу судді, в провадженні якого вона знаходиться, у разі його відсутності — за резолюцією керівництва суду, після закінчення провадження у справі — за резолюцією голови суду.

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

«6.29. Електропередавальні організації, які використовують технологічні електричні мережі інших власників електричних мереж, сплачують останнім плату за спільне використання технологічних електричних мереж, яка визначається відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.

Пунктом 1.3. Договору визначено, що «Цільове призначення Об’єкта оренди – передача та розподіл електроенергії».

Розмір орендної плати становить 360 грн. з урахуванням ПДВ за один місяць оренди.

9. Доказ сплати судового збору (Оригінал платіжного доручення № _________ від _______________2014 р.).

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою — третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж складається на підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати на здійснення цієї діяльності впродовж базового періоду».

Забезпечення електропостачання фізичних осіб-споживачів та юридичних осіб споживачів смт. Маньківка, Маньківського району, Черкаської області здійснюється з використанням технологічних електричних мереж підстанції ПС 35/6 кВ «Північ», яка розташована за адресою: 20190, Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 100, що знаходиться в господарському віданні ДП «ЮГ».

Слід зазначити, що ПАТ «Електро» вже зверталося до господарського суду м. Києва із позовною заявою про зобов’язання укласти договір із ДП «Юг» який передбачено ПКЕЕ, тобто договір на спільне використання електричних мереж.

Даною постановою Київського апеляційного господарського суду України було зазначено, «1. Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Електро» на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2012 року у справі № 123/1234/13 задовольнити частково.

Відповідно до п. 25 Постанови пленуму ВСУ № 9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», «Якщо правочин, який насправді вчинено, суперечить закону, суд ухвалює рішення про встановлення його нікчемності або про визнання його недійсним».

Відповідно до п. 1.1. Договору, «Орендодавець зобов’язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове володіння та користування ПС-35/6 кВ «Північ» (без силових трансформаторів), інвентарний № 123, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Манькіський район, смт. Маньківка (далі — Об’єкт) оренди».

Artimmer — Lawyer Group

— Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України, заслухавши суддю – доповідача, представників позивача та перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Окремі висновки до змісту процесуального закону:

— Дана норма кореспондується з положеннями статті …, якою визначено

— суперечить чинному законодавству/обставинам справи

— Судами першої та апеляційної інстанції взято до уваги…

У зв’язку із вищевикладеним колегія суддів вважає, що приймаючи оскаржувану постанову, апеляційний господарський суд надав невірну юридичну оцінку обставинам справи, порушив і неправильно застосував норми матеріального та процесуального права, в зв’язку з чим постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню.

— Доводи скаржника про те, що судом безпідставно не застосовані приписи ст… колегія суддів до уваги не приймає.

Приклад: Рішенням господарського суду Черкаської області від 28.12.2009 року у справі № 06/2038 позов задоволено частково, вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 146, 274, 65 грн. пені, 18 245, 72 грн. 3 % річних, 149 683, 85 грн. інфляційних втрат, 3 142, 04 грн. витрат по сплаті державного мита, 90, 06 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. У задоволенні решти позовних вимог провадження припинено.

— Спірні правовідносини сторін виникли у зв’язку з…

— Разом з тим, колегія суддів вважає за необхідне роз’яснити, що скаржник не позбавлений права звернутись до суду в порядку…

— Так, відповідачем в якості доказів … надано до матеріалів справи….

9. По бажанню виклад процесуального руху справи в касаційній інстанції (інформація про порушення касаційного провадження, про відкладення розгляду справи, про повідомлення сторін про дату, час та місце її розгляду).